Het Nieuw Republikeins Genootschap

De actie Koningsspelen Vrijwillig wordt georganiseerd door het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG). Het NRG wil dat Nederland een democratisch gekozen staatshoofd krijgt, en dat de monarchie derhalve vervangen wordt door een republiek. Bij het bereiken van die doelstelling wordt uitsluitend gebruik gemaakt van democratische middelen.
De Huidige Nederlandse Staatsvorm

Toen Nederland in 1648 als souvereine staat werd erkend was de regeringsvorm republikeins. Na de Napoleontische tijd werd die vorm onder invloed van de grote mogendheden gewijzigd in een monarchie. Deze regeringsvorm kenmerkt zich door erfelijke opvolging van het staatshoofd. Dit is in strijd met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en het democratisch politiek stelsel.