Frequently Asked Questions

 

 

 

Wat willen jullie precies?

 

Het NRG wil dat iedereen in Nederland zelf kan kiezen of ze mee willen doen aan de Koningsspelen. Niemand moet daartoe gedwongen worden. In de huidige opzet voor de Koningsspelen zijn leerlingen verplicht mee te doen; ouders kunnen hun kind niet om principiële redenen thuishouden in verband met de leerplicht. Ook scholen voelen zich onder druk gezet om mee te doen, onder andere door de brieven van Richard Krajicek en Sander Dekker aan hun adres.

 

En dat terwijl de Koningsspelen – in essentie gewoon een promotiestunt voor de monarchie – helemaal niet op scholen thuishoren.

 

We willen daarom dat allereerst de leerplicht voor de Koningsspelen vanaf dit jaar niet wordt gehandhaafd. Dit zorgt ervoor dat ouders en kinderen weer zelf kunnen kiezen of ze willen meedoen. Maar op de langere termijn willen we dat de Koningsspelen überhaupt anders worden georganiseerd: niet meer door scholen, maar door Oranjeverenigingen.

 

 

 

Waarom zouden scholen de Koningsspelen niet moeten organiseren?

 

De Koningsspelen zijn in essentie een promotiestunt voor de monarchie. En propaganda hoort niet op scholen thuis. De wet op onderwijs stelt dat scholen in Nederland wel religieuze vrijheid hebben, maar tegelijkertijd geen politieke standpunten mogen promoten. Een spelletjesdag ter ere van de koning wekt de indruk dat de monarchie iets is om te koesteren en te vieren, terwijl veel Nederlanders daar heel anders over denken.

 

 

 

Het Koningshuis is toch geen politiek standpunt? De koning heeft niet eens politieke macht.

 

Men denkt in Nederland (te) vaak dat de monarchie iets vanzelfsprekends is. Of zelfs reden tot een feestje. Maar dat is niet zo; Nederland zou ook prima kunnen functioneren als republiek. In de optiek van het NRG zou dat zelfs veel beter en democratischer zijn.

 

Er zijn genoeg mensen die – net zoals wij – liever zouden zien dat Nederland een gekozen staatshoofd krijgt. Maar die mening lijkt soms wel ‘not done’. Een evenement als de Koningsspelen draagt bij aan dat taboe. Het is een van de vele pogingen van het Koningshuis om de buitenwereld de schone schijn van de monarchie voor te houden.

 

 

 

Waarom moeten de Oranjeverenigingen het overnemen?

 

Simpel. De Oranjeverenigingen zijn in het leven geroepen voor dit soort promo-activiteiten. Scholen mogen de monarchie niet promoten, Oranjeverenigingen wel. Sterker nog: als zij dit soort activiteiten niet meer organiseren, waartoe dienen ze dan nog?

 

 

 

 

 

Waarom verzetten jullie je tegen een sportdag, het is immers belangrijk dat kinderen blijven sporten?

 

Dat is zeker belangrijk. Daarom vinden wij het ook jammer om te zien dat veel scholen zich genoodzaakt zien om de traditionele sportdag te vervangen door de Koningsspelen. Het ontbreekt hen simpelweg aan de middelen om alle activiteiten te blijven organiseren. De Koningsspelen zorgen dus zeker niet voor méér sport op scholen. Als we écht willen dat de Koningsspelen een extra sportactiviteit vormen, moeten andere organisaties dit evenement gaan organiseren.

 

 

 

Moeten kinderen en ouders niet gewoon de wil van de school respecteren? De leerplicht is er niet voor niets.

 

De leerplicht zorgt ervoor dat kinderen niet zomaar kunnen besluiten om de rekenles te spijbelen omdat ze geen zin hebben. Of dat ouders hun kind niet eerder van school halen om lekker op vakantie te gaan. In dit geval gaat het om gegronde principiële bezwaren tegen het evenement de Koningsspelen.

 

Bovendien hebben we het bij de Koningsspelen over een activiteit die, zoals eerder aangegeven, eigenlijk helemaal niet op een school thuishoort. Als kinderen dan ook nog eens gedwongen worden om mee te doen, is dat een uiterst kwalijke zaak.

 

 

 

Wordt de leerplicht op Koningsdag echt zo streng gehandhaafd?

 

Handhaving van de leerplicht is een zaak van de lokale gemeentes. VVD-wethouder Ronald Louwman uit Hoorn besloot in 2014 dat in zijn gemeente de leerplichtambtenaar niet zal worden ingeschakeld: "Niemand wordt verplicht om naar het staatshoofd te zwaaien. Het is hier Noord-Korea niet.” Echter, Nederland heeft meer weg van Noord-Korea dan Louwman dacht. In de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Utrecht, Nijmegen, Almere, Breda, Tilburg en Eindhoven moeten kinderen verplicht meedoen aan de Koningsspelen.

 

 

 

Wordt het gezag van de scholen hiermee niet ondermijnd?

 

In tegendeel. Het NRG komt niet alleen op voor leerlingen, maar ook voor al die scholen die zich onder druk gezet voelen om mee te doen aan de Koningsspelen. De sociale druk is enorm, via de media en via de brieven van Richard Krajicek en Sander Dekker die schooldirecties het idee geven dat deelname voor scholen verplicht is.

 

Scholen zitten daar vaak helemaal niet op te wachten. De organisatie van het evenement is een enorme belasting voor hen, waar ze vaak het geld en de mankracht niet voor hebben. Dus sneuvelen er andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de reguliere sportdag of andere culturele uitstapjes. Dat is natuurlijk zonde.

 

Daarom steunt het NRG scholen in het maken van hun afwegingen. Het liefst zien wij natuurlijk dat, om eerder genoemde redenen, de opzet van de Koningsspelen wordt gewijzigd en de organisatie helemaal niet meer bij scholen komt te liggen.